Cissi Svärdström tidigare verk

www.cissisvardstrom.net

 

Cissi Svärdström hos Svenskakonstnärer.se inklusive utförligt CV:

http://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=19&aid=669

 

Cissi Svärdström hos konstikalmarlän:

http://www.konstikalmarlan.se/konstnar/cissi-svardstrom/