Ljusprojekt Horns Udde 2005, sten och marschaller

Ljusprojekt Horns Udde 2005, sten och marschaller

Möjligeternas Boning projekt på Öland 1999-2000, målat trä

Möjligeternas Boning projekt på Öland 1999-2000, målat trä

Kulturöset Christinelunds Herrgård Mortorp 2006, plaströr och naturmaterial

Möjligeternas Boning projekt på Öland 1999-2000, målat trä

detaljskiss till utsmyckning Kalmarsundsskolan 2007, betong och mosaik

Utställningen Aqua, Kristianstad samt Högsby 1996, målad cellplast samt nylonrep

Ljusprojekt Horns Udde 2005, sten och vatten tillsammans med Magnus Pettersson och Mats Kläpp