figur i obränd lera 2017

figur bränd under syrereduktion 2016

figurer brända under syrereduktion 2016

figur i obränd lera 2017

små figurer i obränd lera 2017

figur i obränd lera 2017

figur i obränd lera 2017

figur bränd under syrereduktion 2016

figurer brända under syrereduktion samt hus i trä och betong 2016

masker, syrereduktion, äldre produktion

trefot, syrereduktion, äldre pruduktion

skålar, syrereduktion 2016

skål, syrereduktion 2016

trefot, syrereduktion 2016