Sökaren

Den drabbade

Spanaren

Den uppgivne

Segraren

Tillbedjaren

Änglarna

Liten ängel på moln

På tronen

Tänkaren

I vila

I samtal

Kattmumie

Lejon

Kattdjur