Om mitt skapande

Som bildkonstnär arbetar jag främst med måleri och skulptur men även med installationer och rumsgestaltningar. Även den fria skissen har stor betydelse för att hålla seendet och skapandet levande.

Min bildvärld pendlar mellan det berättande och det abstrakta, ibland i en lekfull ton men alltid i relation till mina medmänniskor och till den värld vi lever i.

Vad är det att vara människa idag? Jag söker det allmänmänskliga i det unika. Bilden blir utgångspunkten för beskrivningen oftare av ett inre än ett yttre landskap. 

I mina offentliga arbeten anknyter jag ofta till den specifika platsen, till dess människor och dess historia och försöker hitta tecken och symboler för detta.